Home » นิทานต่างประเทศ » นิทานจีน (หน้า 11)

หมวดย่อยอื่น ๆ ของ นิทานต่างประเทศ:

เรียงตาม:

นิทานจีน ไม่มีเศษข้าวให้หมู

พฤษภาคม 24, 2012 | โพสใน นิทาน, นิทานจีน

นิทานจีน ไม่มีเศษข้าวให้หมู มีหญิงหม้ายผู้หนึ่ง มีอาชีพทำเหล้าขาย โดยหมักข้าวให้เป็นเหล้า มีชายชราผู้หนึ่งผ่านมา และพักอยู่ในหมู่บ้านนั้นเป็นเวลาหลายเดือน ชายชราผู้นี้จะมาดื่มเหล้าของหญิงหม้ายทุกวัน โดยมิได จ่ายเงินให้ แต่หญิงหม้ายก็ไม่ติดใจก็ยังคงตักเหล้าให้ทุกวัน วันหนึ่งชายชรามาบอกกับหญิงหม้ายว่า “เราจะเดินทางต่อไปแล้ว เราขอบใจท่านมากที่ท่านให้เหล้าเราทุกวัน ต่อจากนี้ไปท่านไม่ต้อง …

นิทานจีน เจ้าแม่ระฆัง

พฤษภาคม 24, 2012 | โพสใน นิทาน, นิทานจีน

นิทานจีน เจ้าแม่ระฆัง . ในสมัยก่อนเมื่อยังไม่มีนาฬิกา ในประเทศจีนจะใช้วิธีตีกลองบอกเวลา ต่อมาพระจักรพรรดิองค์หนึ่งคิดจะสร้างระฆังใหญ่ใช้ตีบอกเวลา เพื่อให้เสียงไปได้ไกลยิ่งขึ้น จึงมีรับสั่งให้สร้างระฆังเหล็ก ขนาดใหญ่ 10 ตัน เสนาบดีผู้รับคำสั่งจึงไปเกณฑ์ช่างเหล็กฝีมือดีทั่วราชอาณาจักรมาช่วยกันสร้าง หัวหน้าชื่อเติ้ง ช่างเติ้งมีบุตรสาวสวยและฉลาด เมื่อช่างเติ้งมาทำระฆังเหล็ก …

นิทานจีน กำเนิดพระอาทิตย์

พฤษภาคม 24, 2012 | โพสใน นิทาน, นิทานจีน

นิทานจีน กำเนิดพระอาทิตย์ เมื่อก่อนนี้โลกมืดมิด ไม่มีแสงอาทิตย์ ผู้คนต้องอยู่กันมืดๆ สัตว์ร้ายก็ชุกชุม สัตว์ร้ายมาทำร้ายคน อยู่เสมอชาวบ้านจึงคิดจะกำจัดสัตว์ร้าย แต่จะต้องมีแสงสว่าง ชาวบ้านจึงมาประชุมกันว่าจะทำอย่างไรให้ได้แสงสว่าง ผู้เฒ่าผู้ทรงความรู้บอกว่าจะต้องส่งคนไปหาพระอาทิตย์ให้ส่องแสงมาที่โลกทีนี้มี ปัญหาว่าใครจะไปเพราะระยะทางไกลมาก จะต้องเดินทางอย่างน้อย 70-80 ปี …

นิทานจีน ดาวพเนจร

พฤษภาคม 19, 2012 | โพสใน นิทาน, นิทานจีน

จักรพรรดิทรงชื่นชมยินดี “ในที่สุด” ท่านรับสั่ง “ในที่สุดเราก็รู้จักต้นแม่น้ำเหลือง และเราทราบด้วยว่าเราสามารถจะเดินทางในแม่น้ำเหลืองจากแผ่นดินโลกไปยังสวรรค์ได้โดยทางเรือ”

นิทาน ชาวนาและลาแก่

พฤษภาคม 19, 2012 | โพสใน นิทาน, นิทานจีน

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชาวนาคนหนึ่งเลี้ยงลาไว้ตัวหนึ่งซึ่งแก่มากแล้ว วันหนึ่งชาวนาได้พาเจ้าลาแก่ออกไปข้างนอก ด้วยความโง่เขลาของมันดันเดินซุ่มซ่ามไปตกบ่อแห่งหนึ่ง มันร้องครวญครางเป็นเวลาหลายเวลา

นิทาน เขยศรีขี่มังกร

พฤษภาคม 19, 2012 | โพสใน นิทาน, นิทานจีน

เจ้าหญิงน่งอวี้ เป็นธิดาองค์เล็กของมุ่งกงเจ้าเมืองฉิน เธอมีสิริโฉมงดงามมากทั้งยังมีพรสวรรค์ทางคนตรีจนยากที่จะมีใครเสมอเหมือ

ท่านเจ้าเมืองทรงโปรดปรานดังแก้ว ใคร่อยากได้เขยศรีที่ดีพร้อมให้เป็นคู่ครองแก่ธิดาน้อยยิ่งนัก
คืนวันหนึ่ง เธอนิมิตไปว่า ทางฟากฟ้าตะวันตกเฉียงใต้ ปรากฏชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่ง

นิทาน ข้าวศักดิ์สิทธิ์

พฤษภาคม 19, 2012 | โพสใน นิทาน, นิทานจีน

ครั้งหนึ่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากทางทิศตะวันอกของกรุงปักกิ่งประมาณ 25 ไมล์มีหลวงจีนองค์หนึ่งอาศัยอยู่หลวงจีนองค์นี้เป็นคนชั่วร้ายมาก แต่แกล้งทำเป็นคนบริสุทธิ์ชอบธรรมและถือศีลกินเพล